Go to Brand – EXPO 2020 dla Cormo!

Dzięki dofinansowaniu w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand realizujemy projekt „Rozwój działalności eksportowej Cormo sp. z o. o. poprzez promocję w krajach Zatoki Perskiej”.

Celem projektu jest promowanie marki i usług Cormo sp. z o. o. na rynkach perspektywicznych krajów Zatoki Perskiej. W szczególności w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Projekt realizowany jest przy wsparciu z Funduszy Europejskich. Całkowita wartość projektu to 137 700 PLN, wkład UE to 103 275 PLN.